RADA SZKOŁY

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Rodzice:

p. Karolina Prędotka-Ślusarz – Przewodnicząca

p. Jan Mitkowski

p. Katarzyna Noga-Kamysz

p.Anna Szczepaniak

Nauczyciele:

p. Anna Pieniążek – Skarbnik

p. Rafał Kluska – V-ce Przewodniczący

p. Sara Zago-Tastekin

p. Joanna Bardo

Uczniowie:
Lilianna Parys

Lena Własenko

Michalina Pawlak

Natalia Turakiewicz

Składka na papier ksero i obsługę kserokopiarki – 50 zł za dziecko za rok szkolny,

Składka na Radę Szkoły – 80 zł za dziecko za rok szkolny ( w przypadku rodzeństwa : dwójki, trójki lub większej ilości dzieci, kwota pozostaje ta sama – 80 zł za wszystkie dzieci )

Wpłat można dokonywać u skarbnika Rady Szkoły – pani Anny Pieniążek lub na konto rady Szkoły, numer konta: 43 1240 1444 1111 0010 0119 2767

Z góry dziękujemy

Członkowie Rady Szkoły

Skip to content