ŚWIETLICA

Wpłat można dokonywać na konto Rady Szkoły

numer konta: 43 1240 1444 1111 0010 0119 2767

Skip to content