ERASMUS+

EU flag-Erasmus+_vect_POS

AKCJA KA-1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

W lutym 2016 roku został opracowany i zgłoszony do konkursu przez dyrektora i nauczycieli wniosek w ramach akcji KA1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ w programie Erasmus+.

Przygotowany projekt nosi tytuł „Kreowanie nowej jakości szkoły poprzez pracę zespołową i kształtowanie postawy przedsiębiorczej społeczności szkolnej”.

Miło nam poinformować, że złożony wniosek uzyskał łącznie 89 punktów na 100 możliwych i został zatwierdzony do realizacji na lata 2016-2018. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Opis projektu:

Szkołę Podstawową nr 61 w Krakowie spotkało wielkie wyróżnienie. Znalazła się w gronie szkół, które zakwalifikowały się do międzynarodowego projektu współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Projekt „Kształtowanie nowej jakości szkoły poprzez pracę zespołową i kształtowanie postawy przedsiębiorczej społeczności szkolnej” to pomysł na usprawnienie i poprawę działań podejmowanych w naszej szkole.
Chcemy być szkołą ucząca się. Cel ten chcemy realizować podzas zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, wyjść i wyjazdów pozaszkolnych, realizując projekty edukacyjne, opracowując i wdrażając innowacje pedagogiczne, organizując i uczestnicząc w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
W dobie dynamicznie rozwijającego się świata i otwartości ludzi na wiedzę płynącą z ciągłych odkryć w różnych dziedzinach życia pragniemy, by nasi uczniowie potrafili dostrzegać te zmiany, poszukiwać, rozumieć, tworzyć, rozwiązywać problemy, zmagać się z wyzwaniami świata współczesnego, a z drugiej strony dbać o siebie jako indywidualność, partnera i konsumenta osiągnięć. Pragniemy, by nasz uczeń w złożoności interakcji i zależności między ludźmi potrafił żyć, tworzyć i czerpać korzyści z osiągnięć w równowadze z nimi.
Dostrzegamy potrzebę podnoszenia naszych umiejętności w zakresie organizowania procesu nauczania i uczenia się ucznia. Praca grupowa, zarówno nauczycieli i uczniów, przyczyni się do skuteczniejszego osiągania celu, zmniejszy nakład pracy i czas prowadzący do jego osiągnięcia oraz zintensyfikuje działania podejmowane w procesie.
Mamy nadzieję, że mobilna edukacja nauczycieli odejmująca naukę języka angielskiego i poznawania nowych odmiennych kulturowo metod i forma pracy w tym zakresie pozwoli na dostrzeżenie sposobu pracy zespołowej w innym ujęciu. Znajdziemy również pomysły na przeniesienie metod pracy z innych krajów na grunt polskiej szkoły.

Project outline

The main goal of this project is to improve the teaching and educational process of our school. For several years we have been working on the development of the educational offer that would be appropriate for our students and the local community at the same time. Our action is based on the correlation between taught subjects, providing the students with the basic skills and meeting the needs of young learners. We attempt to achieve comprehensive and harmonious growth of the knowledge and skills of our students. We regard teamwork and development of entrepreneurial attitudes as the best way to increase efficiency of our work. The goal can be achieved through various activities, such as lessons, extra classes, school trips, projects, innovations and competitions. In the era of the dynamic changes in the world and globalization we want to teach our staff and students to perceive the changes, understand the world, solve the problems and create new ideas. On the other side they should be able to take care of themselves, realize the importance of being an individual in a team. We recognize the need of developing our skills in organizing the learning process of our students. The teamwork, as far as staff and students are concerned, will help us to reduce the amount of work and time necessary to achieve the goals.We are open for organizational and methodological changes. We hope that the mobility of our staff such as learning English, studying new methods and technics of teaching will let us notice the various aspects of teamwork. The mobility will let us use the European standards in Polish primary school. Eliminating language barriers will let our staff take advantage of the European cultural and methodological resources. It will give us the possibility of direct communication with people from other countries and exchanging ideas.The main goal of the project is formation of entrepreneurial attitudes among students. Young generation must be equipped with the essential skills of cooperating and teamwork. The ability of working within a group of people will broaden the perspective of our community.The teachers involved in the mobility are supposed to be links between our school and the foreign institutions with similar goals but functioning in different cultural environment. It will help them to prepare and perform necessary changes on the basis of Polish school.The group of teachers and students involved in the project will work better, more interesting and more creative, they will influence other school staff, 6-12 year-old students, their parents and the local community. All the project activities will be monitored and evaluated. The results are supposed to consolidate all the positive actions and provoke the changes in the area requiring modification or improving. Good practices will be spread among our local community. We will acquire partners for the further strategic partnership. We expect that the project will allow us to develop language communicative skills, entrepreneurial attitudes and teamwork. Our actions will be perceived as a role model.

STRONA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

RELACJE Z MOBILNOŚCI

 WIELKA BRYTANIA – BOURNEMOUTH – RICHARD LANGUAGE COLLEGE

Do mobilności w Wielkiej Brytanii zakwalifikowały się następujące osoby: Urszula Banaś, Beata Nowakowska, Honorata Konopek, Agnieszka Grudzińska, Aleksandra Honza (kurs językowy), Natasza Tchórz, Aneta Polczyk (kurs metodyczny). Kursy odbywały się od lutego do kwietnia 2016 roku. Pięciu nauczycieli skorzystało z kursu językowego, dwoje uczestniczyło w kursie metodycznym. Celem naszego projektu bowiem jest poszerzanie kompetencji językowych oraz kształcenie i rozwój warsztatu pracy nauczycieli poprzez wykorzystanie pomysłów i dobrych praktyk stosowanych w innych krajach.

Zajęcia odbywały się w Richard Language College w miejscowości Bournemouth w Wielkiej Brytanii. Richard Language College – to szkoła z wieloletnią tradycją. Założyciele szkoły zajmowali się nauczaniem języka angielskiego jako obcego od 1928 roku.
Każdy uczestnik kursu musiał przystąpić do testu plasującego oraz krótkiej rozmowy z nauczycielem i na podstawie osiągniętych wyników był przyporządkowany do grupy o określonym poziomie zaawansowania. Zajęcia odbywały się od godziny 9.00 do 15.30. Był to czas intensywnej pracy kursantów. Pobyt w Anglii miał na celu „zanurzenie się” w języku, dlatego też naszymi gospodarzami byli mieszkańcy Bournemouth . Codzienne rozmowy przy tradycyjnych angielskich posiłkach były okazją do rozmów w języku angielskim, ale również do nawiązywania relacji i poznania zwyczajów i codziennego życia w tym kraju. Podczas pobytu oprócz nauki języka angielskiego w Richard Language College mieliśmy okazję zwiedzić inne części Anglii.

17991841_433472840331234_7282848214515634753_n
18358575_442365172775334_3055706791147800579_o
18320721_442214436123741_8229194415536518404_o

WŁOCHY, BOLONIA, IFOM

W lipcu 2016 roku pięciu nauczycieli wzięło udział w kursie z zakresu Soft Skills, czyli tak zwanych umiejętności miękkich bądź predyspozycji osobowościowych. Na umiejętności te składa się komunikatywność, asertywność, kreatywność, odporność na stres, kompetencje przywódcze, umiejętność współpracy z innymi ludźmi jak i pracy samodzielnej oraz zarządzanie czasem.
Kurs odbywał się w Bolonii i uczestniczyło w nim 16 nauczycieli z różnych krajów Europy – Portugalii, Rumunii, Macedonii i Polski.

19577072_468886736789844_2230893899672342523_o
19620278_468886530123198_3728924007918403064_o
20476347_493245144354003_7234356801888265533_n

REFLEKSJE UCZESTNIKÓW:

URSZULA BANAŚ, dyrektor szkoły

dyr

Jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego miałam ogromną przyjemność uczestniczyć wspólnie z grupą nauczycieli naszej szkoły w projekcie Erasmus+ „Kreowanie nowej jakości szkoły poprzez pracę zespołową i kształtowanie postawy przedsiębiorczej społeczności szkolnej”. Mogę powiedzieć, że Erasmus rozszerzył znacznie moje horyzonty i możliwości związane z najważniejszym aspektem- porozumiewania się w języku angielskim oraz otwarciem nowe znajomości, miejsca, doświadczenia.

Projekt zakładał zdobywanie wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi jako sposobu na skuteczne kierowanie pracą zespołu uczniów lub nauczycieli. Głównym celem projektu było doskonalenie umiejętności pracy zespołowej we wszystkich obszarach działalności szkoły, która ma wpływ na zdobywanie przez uczniów kompetencji w zakresie samorządności, przedsiębiorczości i przygotowania do pełnienia ról społecznych w życiu dorosłym. Dla mnie jako dyrektora ważne było poznanie specyfiki pracy nauczycieli w innych krajach europejskich co pozwoli moim nauczycielom na obserwację, analizę i ocenę skuteczności działań podejmowanych w innych systemach edukacyjnych jak i na gruncie naszej szkoły. Wspólnie z moimi nauczycielami przez dwa tygodnie przebywałam w Bournemouth – miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Dorset, w dystrykcie Bournemouth, położone nad kanałem La Manche, gdzie uczestniczyliśmy w kursie języka angielskiego w Richard Language College Bournemouth. Możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim razem ze studentami z innych krajów nie tylko europejskich było nowym doświadczeniem. Każdy powinien przeżyć coś takiego w swoim życiu. Okazuje się, że inny język nie stwarza tak dużej bariery jak nam się wydawało. Potrzeba komunikacji dopingowała do podnoszenia swoich umiejętności. Sumiennie uczestniczyliśmy w prowadzonych zajęciach. Jednocześnie obserwując proces edukacyjny w kraju, gdzie język angielski jest językiem ojczystym zdobywaliśmy nowe kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego. Nauczyciele uczestniczący w projekcie poznawali język angielski, weryfikowali swoje kompetencje słuchając lub tworząc wypowiedź. Równocześnie obserwując proces edukacyjny w kraju, gdzie język angielski jest językiem ojczystym zdobywali nowe kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego. Uczestnicząc w spotkaniach, prowadziliśmy konwersacje z osobami z różnych części Europy. Poznając przy tym ciekawe rozwiązania dotyczące kształtowania postawy przedsiębiorczej społeczności szkolnej. Miałam również okazję obserwować swoich nauczycieli. Zajęcia w grupach wielonarodowych były niezwykłym doświadczeniem. Pozwalały nie tylko na komunikacje w języku angielskim, ale przede wszystkim na poznawanie różnorodności kultur i  doświadczeń. Profesjonalna kadra ucząca języka angielskiego jako obcego potrafiła zainspirować i wskazać niecodzienne rozwiązania w zakresie nauczania. Po kursie wiem jak ważne jest wsparcie innych, którzy mają ogromną rolę do spełnienia względem osoby poznającej język, którym posługują się wszyscy wokół. Jednocześnie mieliśmy okazję zwiedzić wiele wspaniałych miejsc, poznać odrobinę innych kultur i języków. Wspaniałym doświadczeniem był pobyt w Bolonii. Zetknięcie się z odległą historii tego miasta, z jego wspaniałymi budowlami wywarło na mnie ogromne wrażenie. Jeszcze ważniejsze było to, że wspólnie z moimi nauczycielami podejmowałyśmy decyzje dotyczące naszego pobytu doskonaląc przy tym umiejętność pracy zespołowej. Udział w szkoleniu i warsztatach w kierunku rozwijania kompetencji pracy zespołowej i postaw pro przedsiębiorczych spowodował stworzenie warunków do rozwoju uczniów w zakresie twórczego rozwiazywania problemów, innowacyjności, współpracy a nie rywalizacji. Pozwoliło na podejmowanie inicjatyw, postrzeganie przeszkód i problemów jako wyzwań.

Tygodniowy pobyt we Włoszech w Bolonii, gdzie uczestniczyliśmy w kursie z zakresu umiejętności miękkich, tak zwanych „soft skills” był dla mnie istotny jako dyrektora zarządzającego zasobami ludzkimi. Na sukces edukacyjny Szkoły ma wpływ praca całego zespołu nauczycieli. Ważne jest poznanie mocnych stron grona pedagogicznego. Dzięki uczestniczeniu w kursie poznałam swoje mocne strony i uświadomiłam sobie jak ważne są kompetencje miękkie.

Praca w zespole ludzi kierujących rozwojem młodego człowieka jest ogromnym wyzwaniem i odpowiedzialnością za losy społeczeństwa, w którym żyjemy. Każdy szkolny dzień wymaga od każdego z nas ciągłego rozwoju. Wieżę, że dzięki kompetencjom, które zdobyłam ja i pozostali uczestnicy kursu oraz wszystkie działania podejmowane podczas realizacji założeń projektu poprowadzą nas ku dalszemu podnoszeniu jakości pracy szkoły.

HONORATA KONOPEK, zastępca dyrektora szkoły

Miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w projekcie Erasmus+ Przygoda z projektem rozpoczęła się od pracy podczas ferii zimowych kiedy przygotowywany był wniosek. Opracowywała go grupa ludzi, którzy mają pasję tworzenia. Praca była mozolna, wielogodzinna i bardzo trudna. Powstawały podczas niej marzenia, które udało się zrealizować. Gdy nadszedł dzień otrzymania informacji, że wniosek został przyjęty zapanowała radość, której towarzyszyła satysfakcja. Była ona połączona z refleksją, że warto podejmować wyzwania.

Pierwszym etapem realizacji projektu był wyjazd do bardzo malowniczego nadmorskiego miasta Bournemouth w Anglii, gdzie w Richard Language College odbyłam kurs języka angielskiego. Kurs trwał dwa tygodnie i był dla mnie wielkim wyzwaniem, gdyż nie uczyłam się wcześniej języka angielskiego. Po przybyciu do Bournemouth dotarłam szczęśliwie do domu brytyjskiej rodziny, który był dla mnie miejscem pobytu na czas trwania kursu. Pierwsze chwile po rozpakowaniu walizki pozostaną mi na długo w pamięci. Ja, bez znajomości języka angielskiego byłam zapoznawana z zasadami panującymi w domu przez osobę, która nie znała języka polskiego. Z pomocą przeszła nam Pani Aleksandra Honza, która uczestniczyła wraz ze mną w kursie. Dotarła do mojego „nowego” domu i przejęła rolę tłumacza. Nasz wspólny pobyt rozpoczęłyśmy od zwiedzania miasta i poznania drogi do szkoły. Następnego dnia poznałam szkołę, napisałam egzamin i zostałam przydzielona do grupy. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku były wytężoną pracą, gdyż grupa liczyła dwie osoby.

Był to czas intensywnego poznawania słówek, konstrukcji gramatycznych, akcentu i kultury brytyjskiej. Podczas każdych zajęć dostawałam propozycje korzystania z różnych zasobów internetu do samokształcenia w zakresie poznawania języka angielskiego. Po zajęciach, każdego dnia poznawałam różne zakątki miasta, przebywała wśród ludzi mówiących po angielsku. Po powrocie do domu spędzała podczas posiłków czas z domownikami i innymi osobami – kursantami, mieszkającymi w „moim” domu. Wieczorami odrabiałam zadania domowe i przygotowywałam się do lekcji. Każdego kolejnego dnia odkrywałam, że moje umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim stają się faktem. Kolejnym wyzwaniem dla mnie było przeniesienie grupy Pani Aleksandry Honzy do innego miejsca w mieście. Moja integracja ze studentami podczas przerw nabrała innego wymiaru. Musiałam samodzielnie (baz tłumacza) konwersować i komunikować się z innymi. Okazało się, że jest to możliwe.

Szkoła proponowała dodatkowe możliwości nauki języka angielskiego. Często brałam udział w popołudniowych spotkania z lektorami, podczas których mogłam skorzystać z pomocy dodatkowego tłumaczenia zasad gramatyki, ćwiczyć wymowę lub korzystać z materiałów multimedialnych.

Cennym doświadczeniem dla mnie było znalezienie się w sytuacji, jaką mają nasi uczniowie – obcokrajowcy, którzy bez znajomości języka trafiają do naszej szkoły. Po kursie wiem jak ważne jest wsparcie innych, którzy mają ogromną rolę do spełnienia względem osoby poznającej język, którym posługują się wszyscy wokół.

Dopełnieniem pobytu w Bournemouth było poznawania osobliwych miejsc w Anglii. Zwiedziłam Bath, Jurassic Coast i Londyn. Wycieczki odbywały się podczas przepięknej pogody, która dodatkowo sprzyjała pozostaniu w mojej pamięci do dziś cudownych wspomnień.

Po powrocie z kursu postawiłam sobie cel doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim przygotowując się do kolejnego przedsięwzięcia, tj. uczestniczenia w kursie we Włoszech w Bolonii z zakresu umiejętności miękkich, tak zwanych „soft skills”. Kurs był bardzo intensywny, prowadzony w języku angielskim. Moja wytężona praca zaowocowała, mogłam aktywnie w nim uczestniczyć, tj., dzięki opanowanemu słownictwu rozumiałam zagadnienia kluczowe, w razie potrzeby sprawnie posługiwałam się „tłumaczem google” doskonaląc jednocześnie umiejętność pisania w języku angielskim. W szczególnie trudnych momentach mogłam liczyć na wsparcie zespołu, w którym pracowałam i otrzymywałam szybkie tłumaczenie od Pani Nataszy Tchórz lub Pani dyrektor Urszuli Banaś. Największą wartość dla mnie po odbytym kursie było samodoskonalenie w zakresie kompetencji miękkich, które są tak istotne podczas wykonywania zadań wicedyrektora szkoły. Czas, miejsce kursu i jego różni uczestnicy pomnażali korzyści płynące z kursu. Wzbogaciły one mój warsztat pracy, który wykorzystywałam w swojej codziennej pracy podczas rutynowych czynności oraz działań podejmowanych przy realizacji projektu Erasmus+.

To co się wydarzyło w moim rozwoju zawodowym i osobistym podczas realizacji projektu Erasmus+ to początek pewnej drogi, którą chcę kontynuować. Praca w zespole ludzi kierujących rozwojem młodego człowieka jest ogromnym wyzwaniem i odpowiedzialnością za losy społeczeństwa, w którym żyjemy. Każdy szkolny dzień wymaga od każdego z nas ciągłego rozwoju. Wieżę, że dzięki kompetencjom, które zdobyłam ja i pozostali uczestnicy kursu oraz wszystkie działania podejmowane podczas realizacji założeń projektu poprowadzą nas ku dalszemu podnoszeniu jakości pracy szkoły.

NATASZA TCHÓRZ, nauczyciel języka angielskiego, języka polskiego, koordynator projektu

Zrealizowanie projektu Erasmus+ od wielu lat widniało na pierwszym miejscu mojej listy „must do”. W końcu nadeszła chwila podjęcia wyzwania. Od etapu wnioskowania po zakończenie projektu koordynowanie działań było dla mnie nieustannym wychodzeniem z osobistej „strefy komfortu”, nie poddałam się jednak i dziś mogę powiedzieć, że te dwa lata były okresem niezwykle intensywnej nauki, nieustannego poznawania siebie i przekraczania granic własnych możliwości.

Odbycia kursu metodycznego w Wielkiej Brytanii było dla mnie bardzo głębokim zanurzeniem się w kulturę i tradycje kraju, o którym na co dzień nauczam, co dzisiaj nadaje moim lekcjom wiarygodności.

Wizyta w Bolonii i kurs Soft Skills nauczyły mnie, jak efektywnie pracować w zespole, jak być dobrym, ale asertywnym liderem. Tekst o kluczu dzikich gęsi towarzyszy mi każdorazowo podczas kierowania pracą w zespole nauczycieli i uczniów. Każde kolejne podejmowane przeze mnie działanie jest dla mnie sygnałem, że projekt miał sens, a jakość pracy w naszej szkole poprawia się z dnia na dzień. I nie szkodzi, że nie wszyscy decydują się podjąć wyzwanie, trzeba to zaakceptować – tego też nauczyłam się w ostatnich dwóch latach.

Dzikie gęsi – praca w zespole

ANETA POLCZYK, nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego w klasach I-III

O projekcie Erasmus Plus usłyszałam kilka lat temu, kiedy podczas jednego ze zjazdów na studiach podyplomowych, jedna z uczestniczek zaczęła opowiadać o tym, jak bardzo rozwinęła swoją znajomość języka, poznała różne kultury i ile zyskała dzięki udziałowi w projektach unijnych kierowanych do szkół i nauczycieli. Poprosiłyśmy ją o więcej szczegółów a wtedy ona przedstawiła, w jaki sposób można ubiegać się o udział szkoły w takim projekcie. Zarażona pomysłem wróciłam do pracy po kolejnym zjeździe. Chciałam przekonać nauczycieli, że powinniśmy spróbować wziąć udział w podobnym projekcie, aby zyskać możliwość rozwoju dla siebie i dla szkoły. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że równolegle jedna z moich koleżanek również pozyskała informacje na temat Erasmusa+ i również bardzo chciała, abyśmy przystąpili do jego realizacji. Podjęliśmy więc działania, które miały otworzyć drogę do udziału i do realizacji projektu w naszej szkole. Droga nie była łatwa i krótka. Musiałyśmy bowiem określić nasze mocne strony i znaleźć taką płaszczyznę, która będzie dawała nam możliwość z jednej strony rozwoju własnego ale z drugiej strony pozwoli podnieść jakość naszej pracy. Zapoznałyśmy się szczegółowo z ofertą i stworzyliśmy projekt, podczas którego miałyśmy rozwijać nasze kompetencje językowe, przywódcze a także umiejętność współpracy w grupach i otwartość międzykulturową. Złożyłyśmy wniosek i okazało się, że możemy rozpocząć jego realizację.

Brałam udział w dwóch mobilnościach. Pierwsza odbyła się w Anglii, gdzie doskonaliłam język i umiejętności metodyczne nauczania języka angielskiego. Wyjazd ten nie tylko pozwolił mi podnieść poziom znajomości języka, ale przede wszystkim zwrócił moją uwagę na te aspekty, które muszę jeszcze w swojej pracy poprawić, Dzięki nauczycielom Richard Language College nie tylko poprawiłam swoje umiejętności językowe, usprawniłam metodykę pracy, ale również zauważyłam, że problemy edukacyjne, z jakimi borykamy się w Polsce, są bardzo zbliżone do tych, które mają nauczyciele z innych krajów. W kursie, w którym brałam udział, były również obecne osoby z Niemiec, Hiszpanii, Francji i chociaż nasze kraje wydają się odległe, to jednak okazało się, że sam proces edukacji nie zależy od kraju a jedynie od możliwości nauczyciela, jego umiejętności, otwartości, kreatywności, ktróra daję mu możliwość takiego prowadzenia edukacji, że uczniowie sami przejmują odpowiedzialność za efekt wspólnej pracy.

Dzięki spotkaniom integracyjnym, które odbywały się pod kierunkiem nauczycieli nie tylko z Richard Language College, ale wielu innych, które aktywnie włączały się w edukację języka angielskiego wśród obcokrajowców przyjeżdżających do w Anglii, poznałam kulturę, potrzeby i możliwości ludzi z najdalszych zakątków świata. Uczestniczyli w nich bowiem uczniowie/studenci i nauczyciele z Chin, Japonii, Korei z Krajów Arabskich – bardzo odległych od nas kulturowo a jednakowoż bardzo bliskich, jeśli chodzi o potrzebę kształcenia i doskonalenia języka.

Kolejna mobilność – Bolonia pokazała mi, że umiejętność komunikacji i pracy zespołowej jest najważniejszą ze wszystkich, które dotychczas kształciłam. Dzięki temu szkoleniu uświadomiłam sobie bowiem, że do skutecznej komunikacji wcale nie potrzebny jest konkretny język, jego znajomość w takim czy innym stopniu. Zdecydowanie ważniejsze jest to, żeby być otwartym i mieć obok siebie kogoś, kto wesprze twoje działania. Tak to zdecydowanie najistotniejsze doświadczenie z drugiego mojego pobytu.

Nowe kontakty, szczególnie z nauczycielami z Rumunii, otworzyły inne drogi współpracy i rozwoju naszych szkół. Jestem przekonana, że ta znajomość zaowocuje w przyszłości kolejnymi wspólnymi projektami.

Po powrocie i rozpoczęciu wdrażania nabytych umiejętności obserwowałam jak pod moim kierownictwem dzieciaki z naszej szkoły nabywają coraz szerszych kompetencji interpersonalnych. Jak przejmują inicjatywę w podejmowaniu przeróżnych działań i dawało mi to ogromna satysfakcję. Obserwowałam również nauczycieli, którzy niemal intuicyjnie wybierali spośród siebie tych, którzy mogli poprowadzić realizację konkretnych zadań Było to bardzo przyjemne. Najtrafniejszym chyba określeniem i zdaniem, które stanowi swoiste podsumowanie działań przede wszystkim tych, które dotyczyły rozwijania kompetencji współpracy, pracy zespołowej było zdanie które moim zdaniem oddaje istotę pracy zespołowej.

Jeden z kolegów bowiem powiedział, że praca jest jak niebo, po którym latają różne samoloty. Najwięcej miejsca do takiego lotu potrzebują helikoptery a jeżeli jest kilka helikopterów to na niebie robi się już tak ciasno, że nie ma miejsca dla szybowców. Praca zespołowa to nie tylko patrzenie na cel. Jest on bardzo ważny. Ale praca zespołowa to również umiejętność pozostawienia przestrzeni do działania innym i zauważenie tego potencjału, który oni ze sobą niosą.

Wydaje mi się że to jest ta największa nauka i największa umiejętność, której nabyłam podczas wyjazdów. Spotkanie zwykłych – niezwykłych ludzi, dzięki którym inaczej popatrzyłam na siebie i na innych.

AGNIESZKA GRUDZIŃSKA, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego:

W ramach projektu Erasmus+ w marcu 2017 roku miałam przyjemność uczestniczyć w dwutygodniowym kursie języka angielskiego w Bournemouth w Anglii, połączonym z pobytem u bardzo gościnnej rodziny angielskiej.

Było to jedno z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu, które na zawsze pozostanie w mej pamięci. Wyjazd pozwolił mi:

 • znacznie poprawić znajomość języka angielskiego,
 • sprawdzenie i kształtowanie umiejętności komunikowania się po angielsku w codziennym życiu
 • poznanie nowej kultury, kraju, obyczajów
 • nawiązanie nowych znajomości z osobami z Anglii i innych narodowości
 • poznanie różnych nauczycieli, ich metod pracy, wzrost kompetencji zawodowych
 • zdobycie nowych doświadczeń, poszerzenie horyzontów
 • umocnienie postawy tolerancji i otwartości w stosunku do innych
 • wzrost pewności siebie, dzięki sprawdzeniu się w obcym środowisku
 • zwiększenie umiejętności organizacyjnych, podejmowania wyzwań

Uczestnictwo w projekcie ma odzwierciedlenie w aspekcie rezultatów projektu dla mojej pracy, tym samym dla naszej placówki, w której jestem nauczycielem.

 • Wzrost moich kompetencji zawodowych, umiejętności organizacji jednostki lekcyjnej, poszerzenie horyzontów, nowe pomysły do zrealizowania w pracy, otwartość i większa elastyczność w prowadzeniu zajęć
 • Podzielenie się z uczniami klasy 3, której byłam wychowawcą wrażeniami po powrocie, opowiedzenie uczniom o życiu w Anglii, o możliwościach, jakie daje znajomość języka obcego,
 • Kształtowanie u uczniów postawy tolerancji i otwartości na inne kraje, kulturę, odwagi w realizacji marzeń i dążeń, szukania w życiu celu, chęci poznawania świata.

Po powrocie z Anglii pracowałam niespełna 2 miesiące (operacja i urlop zdrowotny). Mam jednak wrażenie i pewność, że z udziału w programie będę jeszcze w dalszym ciągu korzystała i czerpała inspiracje tak w pracy zawodowej i na gruncie prywatnym.

ALEKSANDRA HONZA, nauczyciel historii, WOS i opiekun SU

Dwutygodniowy pobyt w Bournemouth w Anglii, podczas, którego miałam okazję odbyć intensywny kurs nauki języka angielskiego w szkole Richard Language College był dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem. Codzienny kontakt z językiem angielskim pozwolił mi przełamać barierę i swobodnie zacząć używać tego języka. Wzrósł mój poziom umiejętności i wiedzy. Poznałam nowe techniki i metody nauczania, które wykorzystuję podczas pracy z uczniami. Przede wszystkim stawiam na ćwiczenia praktyczne, które mają zintegrować grupę i pomóc jednostką przełamać własne słabości

Podczas kursu przebywałam z osobami z różnych krajów, poznałam ich obyczaje, kulturę. Obcowanie z nimi na co dzień uświadomiło mi jak ważne jest budowanie i nawiązywanie relacji z innymi narodowościami. Pozwala to budować poczucie tożsamości, postawę tolerancji i otwartości. Często wykorzystuję ten aspekt podczas pracy z uczniami, próbując ich zainspirować do tego, jak wiele możemy się uczyć od siebie nawzajem, jak ważne jest by być otwartym i serdecznym do innych. Zachęcam ich do podróżowania, do planowania przyszłości w oparciu o doświadczenie jakie mogą zdobyć zagranicą wskazując plusy takich wyjazdów.

Często podczas prowadzenia lekcji odwołuje się do własnych doświadczeń i przeżyć. Uważam, że ma to dużo większy wydźwięk u uczniów niż opowiadanie tzw. „suchych” faktów. Obserwuję ich reakcje i zawsze widzę wtedy „ożywienie”. Tym bardziej cieszę się, że miałam możliwość, by poprzez ten wyjazd poszerzyć swój warsztat zawodowy, zdobyć nowe doświadczenia, poznać niesamowitych ludzi i przeżyć niezapomnianą przygodę.

BEATA NOWAKOWSKA, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradztwo zawodowe

Jestem uczestnikiem projektu Erazmus+ i dlatego miałam możliwość odbycia 14 dniowego kursu języka angielskiego w Anglii w Bournemouth oraz wyjazdu szkoleniowego do Bolonii we Włoszech. Zajęcia w szkole języka angielskiego były wspaniałym czasem nauki przepojonej językiem angielskim w najlepszym wydaniu. Nie tylko uczyłam się języka obcego, ale również podglądałam pracę i warsztat metodyczny tamtejszych nauczycieli. Każdy z nich to ciekawa osobowość, która w znaczący sposób wzbogacała jednostki lekcyjne o swoje pomysły. Dało mi to inspirację do wzbogacenia własnego warsztatu pracy.

Pobyt w Anglii był dla mnie niezapomnianym przeżyciem, gdyż dawał mi możliwość nie tylko efektywnej nauki języka angielskiego w naturalnym środowisku, ale również umożliwił mi zobaczenie, jak żyją ludzie w tym mieście, obserwacji codziennego życia i zwyczajów rodziny, u której mieszkałam oraz dał mi możliwość doświadczyć kontaktu w codziennym życiu. Mieszkanie u rodziny anglojęcznej to znakomity sposób na” używanie” języka w codziennej komunikacji; przy posiłkach i grach towarzyskich, do których byłam zapraszana. Z każdym dniem mój język ulęgał poprawie, gdyż łączyłam naukę w szkole językowej z praktyczną szkołą w życiu codziennym.

Te doświadczenia bardzo przydały mi się w późniejszym etapie projektu, gdy udaliśmy się do Bolonii na szkolenie Soft Skills, które w całości odbywało się w języku angielskim. To kolejna wspaniała okazja do szlifowania języka, ale również do samorozwoju dzięki tematyce odbytego szkolenia. W ramach tego szkolenia dowiedziałam się bardzo wiele na temat kompetencji miękkich i możliwości wykorzystania ich w praktyce szkolnej. Jedną z form, które poznałam podczas tego wyjazdy, wykorzystałam na zajęciach z klasą 3 w ramach podnoszenia kompetencji, jaką jest współpraca w grupie. Inne tematy pozwoliły mi na retrospekcję własnej osoby oraz podniesienie samoświadomości tak potrzebnej do rozwoju osobistego.

Zarówno wyjazd do Anglii jak i później do Bolonii podniósł znacznie moje kompetencje nauczycielskie, gdyż miałam możliwość porozmawiania z innymi nauczycielami o ich doświadczeniach zawodowych. Dzięki temu, ze w Bolonii byli nauczyciele z różnych krajów, zaprzyjaźniliśmy się, ale również poznawaliśmy sposoby pracy w tamtejszych szkołach. Nawiązaliśmy bliższe relacje z nauczycielami z Rumunii, którzy chętnie dzielili się z nami swoimi doświadczeniami. O swoich przeżyciach opowiedziałam uczniom, którym pokazałam możliwości nauki języka za granicą i zachęcałam do pracy na zajęciach języka angielskiego, aby móc kiedyś podróżować i korzystać z bogactwa nauki na całym świecie.

PRZYDATNE LINKI

ERASMUS+

PROJECT CARD

STRONA PROJEKTU

THE CITY OF CRACOW OFFICIAL WEBPAGE

RICHARD LANGUAGE COLLEGE

IFOM

DOKUMENTY DO POBRANIA

FORMULARZ REKRUTACYJNY

ANKIETA EWALUACYJNA DLA NAUCZYCIELI DOT. MOBILNOŚCI

ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZNIÓW

SCENARIUSZE LEKCJI „LET’S BUILT A TOWER – WYBUDUJMY WIEŻĘ”

Skip to content