O szkole

Motto naszej szkoły:

„Nasz uczeń dba o swoje zdrowie, ma dobre samopoczucie, prężnie działający umysł, aktywnie poznaje świat i jest otwarty na kontakt z drugim człowiekiem”.

Nasza szkoła jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Miejską Kraków. Położona jest w Prokocimiu, w Dzielnicy XII Ma już 99-letnią tradycję, funkcjonuje od 1920 roku, w tym od 1976 roku w nowym budynku przy ulicy Popławskiego 17. W ostatnim roku zostały wykonane prace ocieplenia i odnowienia elewacji budynku. Piękne kolory współgrają z zielenią otaczająca szkołę i zachęcają do zajrzenia w nasze progi.

Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami. Naszymi partnerami są: Rada Dzielnicy XII, Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, Związek Piłsudczyków Oddział Małopolski, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego.

Nad edukacją, bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem uczniów czuwa doskonale przygotowana kadra, ciągle zdobywająca nowe kwalifikacje. W 2017 roku nauczyciele w ramach projektu Erazmus+ „Kreowanie nowej jakości szkoły poprzez pracę zespołową i kształtowanie postawy przedsiębiorczości społeczności szkolnej” wzięli udział w kursie językowym i metodycznym z języka angielskiego w Bournemouth, w Wielkiej Brytanii. Szkolili się również w Bolonii we Włoszech w zakresie tzw. kompetencji miękkich.

W dobie rozwijającego się świata i otwartości ludzi na wiedzę płynącą z ciągłych odkryć w różnych dziedzinach życia pragniemy, by nasi uczniowie potrafili dostrzegać te zmiany, poszukiwać, tworzyć, zmagać się z wyzwaniami świata współczesnego, a z drugiej strony dbać o siebie jako indywidualność, partnera i konsumenta osiągnięć. Pragniemy, by nasz uczeń potrafił żyć, tworzyć i czerpać korzyści z osiągnięć.

Mamy bardzo dobrze zorganizowaną bazę sal lekcyjnych. Uczniowie klas I-III uczą się w dostosowanych do ich potrzeb salach wyposażonych w tablice multimedialne. W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Miejska Kraków zadbała o to, by dzieci w krakowskich szkołach mogły oddychać czystym powietrzem, w każdej sali znajduje się oczyszczacz powietrza.

Dzieci naukę w szkole rozpoczynają od okresu adaptacyjnego. W salach wydzielone są miejsca do nauki i zabawy. W kącikach tematycznych jest zapewniony dostęp do zabawek, gier edukacyjnych oraz książek. Wykonywanie przez uczniów zadań w ławkach, jest przeplatane zajęciami na dywanie. Nauczyciele systematycznie prowadzą zajęcia edukacyjne „Kodowanie na dywanie” mające pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój uczniów.

Tradycją naszej szkoły są cykliczne spotkania z dziećmi z okolicznych przedszkoli, które mają na celu łagodne wprowadzenie w świat nauki i zasad panujących w szkole. Dzieci biorą udział w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli. Co roku spotykamy się z rodzicami i dziećmi podczas Dnia Otwartego i porywamy przybyłych w podróż pełną nauki i zabawy.

Posiadamy bardzo dobrze zorganizowany system opieki świetlicowej. Uczniowie uczestniczą w zajęciach świetlicowych w osobnych grupach wiekowych na poziomach klas I, II, III oraz IV–VIII w oddzielnych salach. Godziny pracy świetlicy staramy się, w miarę możliwości, dostosowywać do potrzeb rodziców. W bieżącym roku szkolnym opiekę świetlicową zapewniamy uczniom od godziny 6.30 do 17.00.

W szkole ma siedzibę Świetlica Socjoterapeutyczna „WESOŁE URWISY”. Funkcjonuje od 17 listopada 2003 roku. Prowadzona jest przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Otacza dzieci opieką i pomocą, organizując zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00 (w czasie wakacji, ferii i w dni wolne od zajęć w godz. 10.00-14.00).

Uczniowie klas IV-VIII  uczą się w wyposażonych pracowniach przedmiotowych. W każdej z nich znajduje się tablica mutimedialna. Posiadamy pracownię komputerową z 24 stanowiskami dla uczniów, dwie pracownie językowe (język angielski i język niemiecki) z 24 stanowiskami w każdej z nich oraz panelem sterowania dla nauczyciela. Dostosowując się do realizacji nowej podstawy programowej i kontynuowania nauki w klasach VII i VIII  zostały utworzone pracownie: fizyczno–chemiczna i biologiczno–geograficzna.

Miejscem chętnie odwiedzanym przez uczniów jest biblioteka szkolna, która służy do  realizacji potrzeb i zainteresowań dzieci, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz popularyzowania czytelnictwa wśród uczniów. Biblioteka, jako centrum informacji, posiada bogaty księgozbiór  podręczny (encyklopedie, słowniki, leksykony, atlasy, książki o  tematyce przyrodniczej, geograficznej, historycznej i artystycznej), literaturę dla dzieci i młodzieży oraz zbiory audiowizualne. Czytelnicy korzystają z księgozbioru liczącego ponad 17 tys. książek. Księgozbiór znacznie wzbogacił się dzięki udziałowi w projektach promujących czytelnictwo „Książki naszych marzeń” i „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Pojawiły się w naszej bibliotece nowości czytelnicze za kwotę 20 tysięcy złotych. Uczniowie współdecydowali o wyborze tytułów książek, które chcieliby przeczytać, a społeczność szkolna wzięła udział w wielu imprezach promujących czytelnictwo.

W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie mogą korzystać z dwóch sal gimnastycznych, siłowni oraz nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych – do koszykówki, piłki siatkowej, piłki nożnej i ręcznej, bieżni i rowu do skoku w dal. Oprócz tego posiadamy plac zabaw dla dzieci „małpi gaj”, na którym  prowadzone są zajęcia i zabawy ruchowe. Tegoroczna wygrana w ogólnopolskiej akcji „Dzieciaki Do Rakiet” pozwala nam w ramach lekcji wychowania fizycznego uczyć dzieci gry w tenisa ziemnego. Otrzymaliśmy dwa przenośne boiska do gry w tenisa, 20 rakiet tenisowych renomowanej firmy Babolat, a także zestaw piłek tenisowych.

Jesteśmy bardzo dumni, że nasi uczniowie chętnie biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. W roku szkolnym 2017/2018 możemy pochwalić się I miejscem w  konkursie wiedzy i umiejętności z zakresu programu prewencji kryminalnej „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” realizowanego w ramach programu Bezpieczny Kraków. Nasza uczennica zajęła VII miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie z Chemii. I miejsce zajął uczeń klasy III w międzyszkolnym konkursie „Rok rzeki Wisty”. Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach przedmiotowych dla szkół podstawowych. W tym roku nasi uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Matematycznego, Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego i Biblijnego Konkursu Tematycznego. Możemy pochwalić się również świetnymi wynikami w zawodach sportowych.

Szkoła organizuje corocznie konkursy międzyszkolne takie jak: Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej dla uczniów klas I-III, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski oraz Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

W szkole działa teatr „Meander”, który swoimi występami wzbogaca imprezy szkolne i pozaszkolne. Uczniowie redagują gazetkę szkolną „Czas na nas”, która została trzykrotnie wyróżniona w ogólnopolskim konkursie gazetek szkolnych. Tradycją szkolną jest organizowany co roku „Tydzień Talentów”, podczas którego uczniowie prezentują swoje pasje. Co roku organizujemy konkurs kolęd i poezji o tematyce zimowej, którego zwieńczeniem jest Koncert „Zimowo i świątecznie dla Babci i Dziadka”.

Aby umożliwić uczniom wszechstronny rozwój, nauczyciele organizują zajęcia edukacyjne w terenie m.in. na Wawelu, w Muzeum Etnograficznym, Muzeum Narodowym, Teatrze Groteska, w Bibliotece Pedagogicznej, w Sądzie Rejonowym, Politechnice Krakowskiej oraz w Instytucie Goethego.

Bierzemy udział w licznych projektach: „Zielony Kraków”, „Zdrowy oddech”, „Powietrze bez śmieci”, „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady”, „Finanse dla najmłodszych”, „Bezpieczny Kraków”, „Uczeń Obywatel”, „eTwinning”.

Jako szkoła zaangażowana we wszechstronny rozwój ucznia kładziemy duży nacisk na opiekę nad uczniami, którzy napotykają bariery w procesie edukacyjnym.  W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizujemy dla uczniów z klas I-VIII zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, dydaktyczno–wyrównawcze, terapeutyczne i socjoterapeutyczne. W naszej ofercie mamy też zajęcia ukierunkowane na ucznia zdolnego. Szkoła przystąpiła do projektu „Małopolskie  talenty”, w ramach którego uczniowie uczestniczyli w zajęciach rozwijających ich kompetencje z zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości i tzw. kompetencji ponadprzedmiotowych.

Zwracając uwagę na zdrowy styl życia zrealizowaliśmy projekty: „Stars”, „Dzieciaki Do Rakiet”, „Ogólnopolski Program Szkolny Klub Sportowy”, „Bieg po zdrowie”, „Niesamowity świat jamy ustnej”, „Program dla szkół” znany dotychczas pod nazwą „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”. W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego w ramach programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”, który realizowany będzie do 2023 roku. W ramach tego projektu gabinet stomatologiczny mieszczący się w budynku szkoły został wyposażony w najnowszego typu unit dentystyczny wraz z dodatkowym wyposażeniem i jest jednym z czterech gabinetów w Gminie Miejskiej Kraków. Realizujemy również projekt „Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa”

Posiadamy międzynarodowy certyfikat „Zielona flaga”.

W szkole działa nowa stołówka „Różowy Słoń” oraz sklepik szkolny. Obiady przygotowywane są na miejscu w szkolnej kuchni. Ponadto istnieje możliwość zakupu śniadania oraz podwieczorku. Uczniowie klas I-III korzystają z obiadu pod opieką nauczyciela.

Nasi uczniowie wstępują w szeregi drużyny harcerskiej i gromady zuchowej Szczepu ZHP „Gwieździsty” działającej na terenie naszej szkoły.

Działający w szkole Samorząd Uczniowski propaguje akcje charytatywne: „Święty Mikołaj na oddziale onkologii”, „Góra grosza”, „Gwiazdka dla zwierzaka”. Uczniowie biorą udział w  akcjach ekologicznych. Promują „ład i porządek” w pomieszczeniach szkolnych. Są aktywni w działaniach patriotycznych, biorą udział w uroczystościach upamiętniających ważne Święta Narodowe i lokalne.

Samorząd Uczniowski aktywnie rozwija samorządność poprzez różne działania np.: kampania wyborcza, powołanie rzecznika praw ucznia oraz akcje tematyczne wypływające z potrzeb uczniów, mające na celu uatrakcyjnić i wzbogacić proces edukacyjny.

Od kilku lat naszą tradycją jest organizowanie dla całej społeczności lokalnej Dni Prokocimia oraz Pikniku Rodzinnego. Są to imprezy dedykowane całym rodzinom, które umożliwiają aktywny odpoczynek w miłej atmosferze. Podczas tych imprez prezentowane są spektakle teatralne, w których występują nie tylko uczniowie, ale również dyrekcja, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły.

„W naszej szkole bezpiecznie i radośnie poznajemy świat”… – ZAPRASZAMY !!!

Historia:

Szkoła ma już 100-letnią tradycję, funkcjonuje od 1920 roku, w tym od 1976 roku w nowym budynku przy ulicy Popławskiego 17. Powstanie szkoły, ówcześnie nazwaną Szkołą „Na Szutrach” było wynikiem wspólnych dążeń środowiska prokocimskich kolejarzy, Kościoła oraz Erazma Jerzmanowskiego. Szkoła od początku istnienia dbała o rzetelne wykształcenie uczniów, ich rozwój fizyczny i wychowanie w duchu patriotyzmu. Obecnie kontynuujemy tradycję, dbamy o wszechstronny rozwój i szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci.

3 września 2020 roku mieliśmy świętować obchody 100. rocznicy powstania szkoły, niestety pandemiczna rzeczywistość pokrzyżowała nasze plany. Nie mogliśmy obchodzić tego święta tak, jak planowaliśmy, jednak wszyscy uczciliśmy rocznicę pięknymi strojami galowymi i ciekawymi opowieściami w klasach o historii naszej stulatki.

Poniżej krótka prezentacja długiej historii Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie.


Hymn Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Szkolni koledzy, mali uczniowie
Pójdziemy krokiem naprzód w dal.
Naukę i mądrość i rozum w głowie,
Weźmiemy z sobą ze szkolnych sal.

Ref.: Biegniemy tu co rano w deszczowy jasny dzień.
Bo szkołę swą kochamy, jesteśmy dumni z niej.

Kraków, Prokocim, sześćdziesiąt jeden,
to nasza szkoła to nasz świat.
Nauka i wiedza to numer jeden,
głowa do góry niech żyją nam.

Ref.: Biegniemy tu co rano w deszczowy jasny dzień.
Bo szkołę swą kochamy, jesteśmy dumni z niej.

Nasz patron szkoły Józef Piłsudski.
Wielki Marszałek bohater nasz.
I choć czas minął wcale nie krótki,
Jego odwaga prowadzi nas.

Ref.: Biegniemy tu co rano w deszczowy jasny dzień.
Bo szkołę swą kochamy, jesteśmy dumni z niej.

Baczność uczniowie i ty kolego.
Uśmiech na twarzy nim minie czas.
A nasza Szkoła przy Popławskiego,
Miłe wspomnienia wciąż budzi w nas.

słowa – Wojciech Biela muzyka – Jacek Włodarczyk

Skip to content