WOLONTARIAT

Sprawozdanie z działalności Koła Wolontariatu

W roku szkolnym 2020/2021 na Koło Wolontariatu zapisało się 29 uczniów z klas 7-8. Do połowy października zajęcia odbywały się na przemiennie , w jednym tygodniu dla uczniów klas 7 , w drugim tygodniu dla uczniów klas 8. Z chwilą rozpoczęcia zdalnego nauczania wszyscy chętni , także uczniowie klas młodszych co tydzień mogli uczestniczyć w pracach koła. W tym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Domem Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Krakowie. Dla pensjonariuszy tej placówki uczniowie wykonali samodzielnie kartki z okazji Bożego Narodzenia. Dodatkowo uczniowie przygotowali prezentacje do wykorzystania na godzinach wychowawczych z okazji Dnia Nauczyciela, Rocznicy Odzyskania Niepodległości , Bożego Narodzenia, Uroczystości Objawienia Pańskiego oraz bezpiecznych zabaw zimą. Przez pierwszy miesiąc II semestru uczestnicy koła wykonali 100 zakładek do książek dla podopiecznych DPD.

Opiekun Koła Izabela Ludwig

Skip to content